Korepetycje matematyka fizyka chemia warszawa łódź kraków wrocław poznań gdańsk
Korepetycje matematyka fizyka chemia rozwiązania zadań
André Marie Ampère
1775-1836

Wzory

Jesteś niezalogowany

Uwaga nowość! Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Rozpoczynamy publikację błyskawicznego kursu przypominającego. Na razie dwie lekcje pilotażowe, ale stopniowo, w ciągu kilku najbliższych dni umieścimy kilkanaście lekcji obejmujących cały obowiązujacy w gimnazjum zakres matematyki i fizyki.
Przedmiot
Poziom
Droga w ruchu jednostajnym
Droga w ruchu jednostajnie przy­spie­szo­nym
Prędkość w ruchu jednostajnie przy­spie­szo­nym
Pęd
Siła tarcia
Gęstość substancji
Druga zasada dynamiki
Praca
Energia kinetyczna
Moc
Energia potencjalna grawitacji
Okres
Predkość kątowa
Przyspieszenie dośrodkowe
Siła dośrodkowa
Prędkość kątowa
Kąt
Moment siły
Moment bezwładności
Moment pędu
Druga zasada dynamiki ruchu o­bro­to­we­go
Energia kinetyczna
Ciepło
Ciepło
Ciepło
Równanie stanu gazu
Równanie Clapeyrona
Ciepło molowe
Pierwsza zasada termodynamiki
Praca
Sprawność
Sprawność
Sprawność silnika Carnota
Ciśnienie
Ciśnienie słupa cieczy
Prawo Coulomba
 
Natężenie pola
Natężenie pola
Energia potencjalna
Potencjał elektrostatyczny
Pojemność
Pojemność kondensatora płas­kie­go
Energia kondensatora
Pojemność szeregowo po­łą­czo­nych kondensatorów
Pojemność równolegle po­łą­czo­nych kondensatorów
Oporność szeregowo po­łą­czo­nych oporników
Oporność równolegle po­łą­czo­nych oporników
Natężenie prądu elektrycznego
Opór elektryczny
Prawo Ohma
Moc prądu elektrycznego
napięcie skuteczne
natężenie skuteczne
transformator
opór indukcyjny
opór pojemnościowy
częstotliwość rezonansowa ob­wo­du LC
zawada
Siła Lorentza
Siła elektrodynamiczna
Strumień pola
Indukcja magnetyczna prze­wo­du pro­sto­li­nio­we­go
Indukcja magnetyczna po­je­dyn­cze­go zwo­ju
Indukcja magnetyczna zwoj­ni­cy
Siła oddziaływania przewodów
SEM indukcji
SEM samoindukcji
SEM - prądnica
Indukcyjność zwojnicy
wychylenie w ruchu drgającym
prędkość w ruchu drgającym
przyspieszenie w ruchu drga­ją­cym
siła w ruchu drgającym
wahadło matematyczne
masa na sprężynie
siła sprężystości
energia sprężystości
długość fali
załamanie fali
siatka dyfrakcyjna
poziom natężenia dźwięku
efekt Dopplera
równoważność masy i energii
pęd relatywistyczny
dylatacja czasu
energia fotonu
pęd fotonu
fala de Broglie'a
zasada nieoznaczoności
efekt fotoelektryczny
rozpad promieniotwórczy
energia atomu wodoru
III prawo Keplera
Równanie soczewki
Konkurs
Wkrótce uruchomimy nową funkcjonalność, czyli możliwość publikowania rozwiązań zadań. W związku z tym przewidujemy ogłoszenie konkursu.

Będą trzy kategorie: najciekawsze zadanie, najbardziej efektowne rozwiązanie, najbardziej popularne rozwiązanie. Szczegóły oraz zasady konkursu zostaną wkrótce podane.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!