Korepetycje matematyka fizyka chemia warszawa łódź kraków wrocław poznań gdańsk
Korepetycje matematyka fizyka chemia rozwiązania zadań
Michael Faraday
1791-1867

Regulamin

Jesteś niezalogowany

Regulamin korzystania z serwisu superkorki.net (Super Korepetycje)1. Każdy użytkownik czy gość serwisu superkorki.net (Super Korepetycje), dalej nazywanego serwisem, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Właściciel serwisu pozostawia sobie wyłączne prawo do modyfikowania regulaminu w dowolnym momencie i zakresie.
3. Po zmianie regulaminu staje się on obowiązujący.
4. Użytkownicy nie akceptujący nowego regulaminu zobowiązani są do zaprzestania korzystania z serwisu.
5. Zawartość i sposób funkcjonowania może być przez nas modyfikowana bez konieczności wcześniejszego uprzedzania.
6. Zastrzegamy sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom nie przestrzegajacym regulaminu lub łamiącym prawo.
7. Za treść i rzetelnośc zamieszczonych ogłoszeń wyłączną odpowiedzialność ponoszą ogłoszeniodawcy.
8. Zabronione jest powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie, w jakiejkolwiek formie i postaci, treści i rozwiązań zawartych w serwisie bez uzyskania zgody.
9. W serwisie dostarczamy jedynie dane kontaktowe użytkownikom. Nie jesteśmy gwarantem zawieranych przez nich umów.
10. Umieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na publikowanie w serwisie swoich danych kontaktowych udostepnionych serwisowi.
11. Nie jest dozwolone umieszczanie adresów url oraz email w treści ogłoszeń.
12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia lub usunięcia ogłoszenia lub jego części bez podawania przyczyn.
13. Od takiej decyzji nie przysługuje odwołanie.
14. W przypadku usunięcia ogłoszenia dokonywany jest zwrot opłat za umieszczenie, jeśli takie były poniesione.
15. Jakiekolwiek linki zawarte w serwisie do stron trzecich są umieszczone jedynie dla wygody użytkowników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z tych linków.
Konkurs
Wkrótce uruchomimy nową funkcjonalność, czyli możliwość publikowania rozwiązań zadań. W związku z tym przewidujemy ogłoszenie konkursu.

Będą trzy kategorie: najciekawsze zadanie, najbardziej efektowne rozwiązanie, najbardziej popularne rozwiązanie. Szczegóły oraz zasady konkursu zostaną wkrótce podane.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!